อัตราค่าบริการ

จาก ถึง One way
(Including gas & toll)
Roundtrip
(Including gas & toll)
Roundtrip
(within same day)
สนามบินสุวรรณภูมิ   รถเก๋ง รถตู้ รถเก๋ง รถตู้ รถเก๋ง รถตู้
สนามบินดอนเมือง 1,000 1,200 1,900 2,200 On request On request
กรุงเทพฯ 800 1,000 1,500 1,900 On request On request
พัทยา 1,200 2,000 2,400 3,800 2,000 3,500
บ้านเพ 2,500 3,000 4,500 5,500 On request On request
*เกาะช้าง 3,500 4,500 6,500 8,500 On request On request
หัวหิน, ชะอำ 2,500 3,000 4,500 5,500 On request On request
**กาญจนบุรี 2,500 4,000 4,500 7,500 On request On request
สนามบินดอนเมือง สนามบินสุวรรณภูมิ 1,000 1,200 1,900 2,200 On request On request
กรุงเทพฯ 1,000 1,200 1,900 2,200 On request On request
พัทยา 1,500 2,300 3,000 4,300 3,000 4,000
บ้านเพ 2,500 3,300 4,800 5,800 On request On request
*เกาะช้าง 4,000 4,500 7,500 8,000 On request On request
หัวหิน, ชะอำ 2,500 3,300 4,800 6,000 On request On request
**กาญจนบุรี 2,800 4,000 5,300 7,500 On request On request
กรุงเทพฯ สนามบินสุวรรณภูมิ 800 1,000 1,500 1,900 On request On request
สนามบินดอนเมือง 1,000 1,200 1,900 2,200 On request On request
พัทยา 1,400 2,000 2,700 3,800 3,000 4,000
บ้านเพ 2,300 3,000 4,500 5,500 On request On request
*เกาะช้าง 3,500 4,000 6,500 7,500 On request On request
หัวหิน, ชะอำ 2,500 3,000 4,500 5,500 On request On request
**กาญจนบุรี 2,500 4,000 4,500 7,500 On request On request
พัทยา สนามบินสุวรรณภูมิ 1,200 2,000 2,400 3,800 2,000 3,500
สนามบินดอนเมือง 1,500 2,300 3,000 4,300 3,000 4,000
กรุงเทพฯ 1,400 2,000 2,700 3,800 3,000 4,000
บ้านเพ 1,000 1,500 2,000 2,900 On request On request
*เกาะช้าง 3,000 4,000 5,500 7,500 On request On request
หัวหิน ชะอำ 3,000 4,000 5,500 7,500 On request On request
สนามบินอู่ตะเภา 800 1,200 1,500 2,400 On request On request
**กาญจนบุรี 3,500 4,500 6,500 8,500 On request On request

ราคาทั้งหมดเป็นสกุลเงินไทย (บาท) สำหรับจุดหมายปลายทางอื่น ๆ โปรดติดต่อเรา!

* เกาะช้าง: ส่งไปที่โรงแรมบนเกาะช้าง เพิ่ม 500 บาทและตั๋วเรือเฟอร์รี่สำหรับคนขับรถ และ รถพาหนะ

** กาญจนบุรี: นอกตัวเมือง เพิ่ม 500 บาท